Politica de confidențialitate

Politica de confidențialitate

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Eu, Robert Racz Nutriționist - Dietetician (SC ROBERT NUTRIȚIE-DIETETICĂ SRL, CUI 39633253, J2/1156/2018, cu sediul în Arad, strada Calea Timișorii, nr. 13), în continuare Nutriționistul, am luat măsuri tehnice și organizatorice în vederea respectării datelor cu caracter personal împotriva pierderii, modificării sau în vederea eliminării riscurilor privind accesul neautorizat.

Astfel, datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt în conformitate cu prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter personal și a Regulamentului UE 2016/679 (în continuare GDPR).

IMPORTANT: Precizăm faptul că site-ul nostru se adresează persoanelor având vârsta de peste 18 ani.

DEFINIȚII:

 1. Date cu caracter personal– orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ( ”persoana vizată”); o persoana fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 2. Operator de date – înseamnă persoana care transferă datele cu caracter personal
 3. Măsurile tehnice și organizatorice de securitate – înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesul neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o reţea, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare.
 4. Măsurile tehnice și organizatorice de securitate – înseamnă măsurile menite să protejeze datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau a pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesul neautorizat, în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor într-o reţea, precum şi împotriva oricărei alte forme de prelucrare.
 5. Categorii de date prelucrate – datele cu caracter personal (prenumele, numele, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care aceste date sunt introduse de către persoana interesată, în rubricile create pe site-ul nostru (ex. rubrica privind solicitarea de informații/oferte sau abonarea la newsletter).
 6. Prelucrarea datelor personale: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. Datele cu caracter personal PE CARE LE PRELUCRĂM

Ce date prelucrăm?

Datele cu caracter personal ce vor fi prelucrate de către Nutriționist sunt date precum: numeprenume, e-mail, număr de telefon, date privind starea de sănătate a pacientului sau rezultate analize medicale relevante în vedrerea stabilirii tratamentului/procedurii nutriționale/dietetice.

Astfel, colectăm date privind starea de sănătate a pacientului fără de care Nutriționistul nu ar putea să-și atingă scopul principal în vederea elaborării unor protocoale sau proceduri de ntriție specifice fiecărei afecțiuni de care suferă pacienții.

Cum obţinem datele cu caracter personal?

Putem colecta datele dvs. personale în general în următoarele situaţii:

 • Când ne contactați sau ne transmiteți o solicitare;
 • Când beneficiați de serviciile noastre;
 • Când vă oferim acces la funcţionalităţile site-ului în calitate de utilizator înregistrat;
 • Când participați la promoțiile și campaniile noastre;
 • Când alegeți să beneficiați de programele noastre;
 • Atunci când efectuați plăți pentru serviciile pe care le oferim prelucrăm informații bancare prevăzute in formularele specifice tranzacţiilor.
 • Prin exprimarea acordului privind transmiterea de  oferte, promoţii, mesaje publicitare şi de marketing privind activitatea Nutriționistului.

III. COOKIE-URI ȘI UTILIZAREA LOR

Cu privire la utlizarea Cookie-urilor (terminologia include „Internet Cookie”, „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) precizăm că acestea sunt fișiere sau informații care pot fi stocate pe calculatorul dumneavoastră sau pe dispozitive mobile, cu acces la Internet (smartphone sau tableta) atunci cand accesați Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de catre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și nu poate accesa informațiile de pe calculatorul/dispozitivul mobil al utilizatorului. Menționăm că această tehnologie nu conține programe software, viruși sau spyware.

Utilizăm cookie-urile pentru a face site-ul mai ușor de utilizat și pentru a-l adapta mai bine, prin ofertele noastre, la interesele și necesitățile dumneavoastră. Cookie-urile sunt utilizate și pentru a mări viteza viitoarelor dumneavoastră activități și experiențe pe site-ul nostru.

IV. SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR

Toate informațiile colectate sunt utilizate în scopul prevăzut, pentru care le-ați furnizat, astfel cum a fost menționat la momentul colectării sau în politica de confidențialitate. Astfel, putem utiliza datele dumneavoastră personale într-unul din următoarele scopuri:

 a. Prelucrarea datelor pentru solicitarea de informații

Prin completarea formularelor de contact, destinate potențialilor pacienți, ne oferiți acces la datele dumneavoastră de contact pe care le vom folosi pentru a raspunde solicitărilor și întrebărilor adresate. 

Folosim și datele colectate prin intermediul cookies, sau plug-ins pentru a va oferi o experiență optimizată atunci cand utilizați site-ul nostru

b. Putem folosi datele dvs. în scopuri statistice, situație în care datele nu vor fi dezvăluite în concret. Răspunsurile dumneavoastră sunt strict confidențiale și vor fi utilizate exclusiv în scopul anterior menționat; datele sunt colectate și prelucrate prin intermediul unei aplicații externe astfel încât nu va exista nicio conexiune între datele dumneavoastră cu caracter personal și informațiile transmise prin intermediul site-ului.

Dacă alegeți să nu oferiți orice informații personale atunci când sunt solicitate, este posibil să nu puteți participa la anumite activități și caracteristici personalizate pe site-urile noastre și să aveți acces limitat la serviciile și ofertele speciale. De exemplu, dacă refuzați să împărtăsiți adresa dumneavoastră de email, nu veți putea primi niciun newsletter și nu ne veți putea contacta prin intermediul formularului de pe site. 

V. TRANSFERUL DE DATE

Vă garantăm că datele dvs. nu vor fi vândute sau închiriate către alte persoane fizice sau juridice, astfel încât să poată fi folosite de către alte companii, fără consimțământul tău. Cu toate acestea, vom putea comunica datele tale unor terți pentru a ne asigura că beneficiați de serviciile noastre, cum ar fi către furnizori de servicii care asigură funcționarea site-ului, agenții de marketing care asigură comunicarea newsletterului, autorități sau instituții publice în vederea îndeplinirii obligațiilor legale etc.

VI. PĂSTRAREA DATELOR PERSONALE

Păstrăm datele dvs. personale pentru perioada necesară realizării scopurilor explicate în prezenta politică de confidențialitate, dacă o perioadă mai lungă de timp de păstrare nu este necesară sau permisă de legea aplicabilă. 

Vom distruge informațiile dumneavoastră personale cât mai curând posibil și într-un mod în care să nu mai poată fi recuperate sau reconstituite.

Dacă informațiile personale sunt imprimate pe suport de hârtie, acestea vor fi distruse într-un mod sigur, prin tocarea sau arderea documentelor pe suport de hârtie sau în alt mod, iar dacă acestea vor fi salvate pe suporturi electronice, vor fi distruse prin mijloace tehnice pentru a asigura faptul că informațiile nu mai pot fi recuperate sau reconstituite ulterior.

VII. DREPTURILE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE

Potrivit GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:

a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mentiunea că în cazul unui cont online aceste modificari le puteți efectua personal din sectiunea de editare a datelor contului.

c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica anumite motive mentionate in GDPR.

d. Dreptul la restrictionarea prelucrarii: dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii in anumite cazuri.

e. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si de a le transmite catre un al operator.

f. Dreptul la opozitie: dreptul de a va opune in orice moment prelucrarii datelor cu caracter personal care va privesc, in conditiile GDPR.

g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care va privesc sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

h. Dreptul sa va adresati printr-o plangere Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in situatia in care considerati ca datele dumneavoastra nu au fost prelucrate in conformitate cu prevederile legale.

Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucuresti, Romania, Tel: 031 805 9211,www.dataprotection.ro

Pentru exercitarea acestor drepturi va rugam sa ne transmiteti o cerere scrisa si semnata de dvs. folosind urmatoarele date de contact:

 • Adresa de e-mail:contact@robertracz.ro
 • Adresa postala: strada Calea Timișorii, nr. 13, Arad, Arad, România.

VIII. MĂSURI TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE 

Nutriționistul a luat măsuri rezonabile pentru: (i) a proteja informațiile personale de accesul neautorizat, de dezvăluire sau de distrugere și (ii) a păstra informațiile personale precise și actualizate după caz (iii) monitorizarea sistemelor noastre pentru potențiale intruziuni, pentru reacția la incidente potențiale, pentru susținerea securității informațiilor la nivel de proprietate, pentru revizuirea și actualizarea regulată a controalelor de securitate pe care le utilizăm pentru a proteja datele și pentru a oferi instruire în programul de securitate a informațiilor pe care le deținem. 

Cerem și afiliaților și furnizorilor noștri de servicii cu care partajăm informații personale să facă eforturi rezonabile pentru a păstra confidențialitatea informațiilor personale despre dvs. Pentru tranzacțiile online, utilizăm măsuri tehnologice rezonabile pentru a proteja informațiile personale pe care ni le transmiteți prin intermediul site-ul nostru. Totuși, din păcate, niciun sistem de securitate sau sistem de transmitere a datelor pe internet poate garanta securitatea datelor dvs.

Pentru protecția vieții dumneavoastră private, vă recomandăm să nu ne transmiteți numerele cardurilor de credit sau orice alte informații personale confidențiale prin e-mail, decât dacă vă sunt solicitate în mod expres și acestea sunt absolut necesare scopului pentru care le oferiți. 

Vă vom contacta prin mesaje mobile/text sau prin e-mailuri pentru a vă solicita informații confidențiale sau detalii privind cardul de credit. Vom solicita detaliile cardului de credit doar prin telefon atunci când faceți o rezervare sau aplicați pentru un pachet promoțional. 

Pentru orice nereguli pe care le sesizați în legătură cu datele care v-au fost solicitate, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare pentru lămuri sau reclamație utilizând următoarea adresă de e-mail: contact@robertracz.ro

 IX. ACTUALIZAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE 

Ne rezervăm dreptul ca, în mod discreţionar, să adăugam, să modificăm sau să eliminăm în viitor elemente din aceasta Politică de Confidenţialitate pentru a ne asigura că informaţiile conţinute furnizează o informare relevantă şi adecvată cu privire la colectarea şi procesarea de către noi a datelor dvs. personale.

Adresa sitului web este: https://www.robertracz.ro